I Sveriges äldsta stad Sigtuna hittar du mötesplatsen Stora Brännbo. Naturskönt belägen, omgiven av tallskog med vidsträckt utsikt. Och med stort engagemang i hållbarhetsfrågor.

De gula tegelbyggnaderna på höjden i Sigtuna byggdes 1956 som kommunal fortbildningsanläggning. På 90-talet blev de konferensanläggning och 2007 övergick Stora Brännbo i privat ägo genom management buy out. Sen dess har hållbarhetsarbetet varit i fokus för verksamheten.

Det fina samtalet kring det kontinuerliga arbetet med hållbarhetsfrågor, med VD Björn Jonzon och hållbarhetsansvarig Hanna Bergendahl, togs över en kopp gott, ekologiskt kaffe med havremjölk. Verksamheten genomsyras av övertygelsen att hållbarhet är en god affär på flera plan. Både för miljön och ekonomin men även för att det skapar en attraktiv och sund arbetsplats.

Hur arbetar Stora Brännbo aktivt med hållbarhet?

Målet är att du som gäst vid ditt besök på Stora Brännbo ska ha en lägre miljöpåverkan än du har hemma.

· Redan 1999 blev verksamheten Svanen-märkt, då som nummer nio i Norden. Svanen-märkningen innebär bland annat att anläggningen lever upp till höga krav på energi- och vattenförbrukning, mängden avfall, kemikalieanvändning och har ett förbud mot engångsartiklar.

· Som medlem i nätverket Hållbar destination Sigtuna samarbetar Stora Brännbo med 14 andra hotell i regionen kring gemensamma hållbarhetsprojekt, både i närområdet och globalt. Detta samarbete har bland annat inneburit att Sigtuna utsetts till en av världens topp 100 mest hållbara destinationer.

· Varje hotell i nätverket har bikupor, för att gynna den biologiska mångfalden. Där checkar tiotusentals bin in varje år på varje hotell och det genererar 60 kg honung till verksamheten per år.

· Palmolja är en av världens stora miljöbovar. Det är en ingrediens som finns i många produkter, både i hudvård och mat. Anläggningarna i Hållbar destination fasar aktivt ut palmolja från sina verksamheter, under parollen Palmoljejakten.

· I november 2017 ligger fokuset hos Stora Brännbo på maten, under hashtagg #kliMATkampen. Det innebär det bland annat att se över hur mycket utsläpp som kan minskas genom val av protein i maten, där nya mål ska sättas.

· Vidare arbetar anläggningen med närproducerade, noga utvalda och i möjligaste mån ekologiska råvaror. Alltid ekologiskt är kaffe, bananer och mjölk, som är några av de råvaror som har störst miljöpåverkan.

· Restaurangen arbetar på att bli Krav-märkt, bageriet ekologiskt och framöver kommer även det växtbaserade utbudet att få större utrymme.

· I restaurangen erbjuds 20 temakvällar med skaldjursbuffé per år, för att även detta ska vara hållbart pågår ett aktivt arbete med att framöver erbjuda fisk och skaldjur som är grönlistade. I nuläget är serveras ingen fisk som är rödlistad en WWF:s lista och enlighet med KRAV:s regler.

· Av de viner som serveras är många ekologiska, nudging är ett sätt att lyfta fram dessa till att bli ett naturligt val för alla gäster.

· Stora Brännbo är även anslutet till Nollzon taxi, vilket innebär att när taxi beställs kopplas man automatiskt ihop med eltaxiprioritet.

· Tillsammans med Hållbar destination Sigtuna arbetar verksamheten med att minska koldioxidutsläppen via flygtransporter genom att bidra till Fly Green Fund, som arbetar med hållbart biobränsle inom Norden.

· Visste du att Sigtuna kommun är Sveriges 4:e laddstolpstätaste kommun? På Stora Brännbo finns 8 laddstolpar för laddhybridbil och elbilar. Anläggningen är även en av 200 Destination Charger-laddstationer i Europa för Tesla. Med gratis laddning även för dig som har vägen förbi Sigtuna och behöver fylla på.

· Arbetet med att bli ett så kallat Nearly Zero Energy hotell pågår för fullt. Det innebär att energiförbrukningen ska minskas med över 50% och att minst 25% av elen måste komma från egna energikällor. Med byggnader från 50-talet är det komplicerat att nå dit. Men planerna för såväl bergvärme som solceller är långt framskridna.

Färgbygge ekofärg det självklara valet vid renovering

När konferens- och hotellanläggningen renoverades för några år sen var det naturligt att göra även det med starkt fokus på hållbarhet. Byggbranschen kan uppfattas som konservativ och med det följer att man som beställare måste vara tydlig med krav på både arbetssätt och materialval. Inledningsvis var målaren skeptisk till valet av Färgbygges ekofärg, eftersom han ansåg att den var svårmålad jämfört med konventionell inomhusfärg. Under målningens gång blev han dock övertygad av färgvalet, ekofärgen var lättarbetad och utan konventionell färglukt. Det färdiga resultatet blev en vacker del i den ljust nordiska inredningen på anläggningen.

Hur ser planerna och önskelistan inför framtiden ut?

Att bo och verka i en stad med så långa anor som Sigtuna, med 1000 år på nacken som Sveriges äldsta stad, innebär ett stort ansvar. Det övergripande hållbarhetsmålet för Stora Brännbo är att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som gör att människor fortfarande ska kunna leva här om 1000 år.

Nu pågår arbetet med att först installera egen bergvärme. Sen följer solcellstak, till exempel på tak över parkeringen som även har fördelen att snöskottning inte behövs där i framtiden.

På önskelistan finns

· Att fjärrvärmen inom Hållbar destination Sigtuna ska komma helt från vattenkraft. I nuläget pågår dialog med elleverantören Fortum som fortfarande har fjärrvärme från kolkraftverk i Värtan. Vilket innebär att det fortfarande saknas 16% för att målet om 100% ren energi ska uppnås.

· Att Svanen blir vassare och tydligare med hur höga krav de ställer för sin miljömärkning.

· Att Svenska möten blir bättre på marknadsföring kring konferensanläggningar med särskilt hållbarhetsfokus. Något alla gynnas av på både kort och lång sikt.

· Att Arlanda även marknadsför sig som en konkurrenskraftig järnvägsknut.

Stort tack för ett lärorikt besök på er fina anläggning, Björn och Hanna!