Färgbygge är färgtillverkaren med miljö och hälsa i fokus som på ett hantverksmässigt sätt producerat färg av hög kvalitet i 40 år. Under senare år har företaget genomfört en storsatsning och utvecklat en ny generation unika ekofärger. Något som fick branschorganisationen Sveff (Sveriges Färg och Lim Företagare) att bokstavligen se rött.

Ekofärgen, som produktutvecklats intensivt under 9 år, består i huvudsak av mineraler, förnyelsebara råvaror och tillverkas utan tillsatser av konventionella konserveringsmedel. Tillsatser som enligt forskning kan orsaka allvarliga allergier. Ekofärgen säljs hos utvalda återförsäljare under det egna varumärket Färgbygge samt hos Colorama under namnet Colorama Natura.

Under sommaren 2017 valde Sveff att lämna in en stämningsansökan i Patent- och marknadsdomstolen mot Färgbygge och Colorama. Stämningen omfattar 23 formuleringar där Sveff hävdar att företaget inte kan styrka sin marknadsföring utan ägnar sig åt förtal av andra färgtillverkare – läs mer detaljer om stämningen, påståenden, svaromål och kommentarer i artikeln om stämningen i Målarnas facktidning.

Stämningen föregicks av omfattande brevväxling mellan parterna. Något som ledde till att Färgbygge gjorde omfattande ändringar i marknadsföringen och tog bort formuleringar som kunde vara missvisande. Men i flera delar vidhöll företaget sin ståndpunkt och pekade på dokumentation från både egna och oberoende kemister samt att liknande marknadsföring används i hela branschen. Oavsett detta gick Sveff vidare med stämningen och baserade denna på i huvudsak gamla formuleringar som inte längre används av Färgbygge.

Redan vid brevväxlingen försökte Sveff sätta munkavle på Färgbygge genom att försöka få företaget att skriva på ett avtal, som i stort sett skulle förbjuda all information om miljöfördelar och hälsomässiga försiktighetsprinciper i den nyutvecklade färgen.

– Vi på Färgbygge har goda belägg för de budskap vi idag använder i vår numera ganska återhållsamma marknadsföring. Vi vill vara en aktör som går i bräschen för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och vi vill minska kända hälsorisker kring färg, säger VD Markus Zoffmann. Det kommer vi att fortsätta med. Jag kan omöjligt skriva på ett förlikningsavtal där vi upphör med i princip all marknadsföring, i synnerhet då huvudpoängen med detta är att göra något bra med fokus på hälsa och miljö. Något som naturligtvis kommer oss alla till godo.

– Vi tycker det är självklart att konsumenter och målare måste ges möjlighet att få vetskap om nyutvecklade produkter som innebär faktiska miljöfördelar och undvikande av flera kemikalier som kan påverka hälsan. Att färgtillverkarnas branschorganisation nu så aggressivt går till storms mot detta kan vi bara tolka som att deras medlemmar helt enkelt vill stoppa eller fördröja en tidsenlig utveckling där de själva ligger långt efter, fortsätter Markus Zoffmann.

– Sveff:s taktik tycks vara att stämma oss brett med hot om vite på 2 miljoner kronor för att tysta en uppstickare, nu när vi finns i omkring 200 butiker. Att dränka oss i pappersarbete och kostnader istället för att vi tillsammans löser problemen som färgbranschen står inför.

Värt att notera är att ledande personer i Sveff också återfinns i KTF (Kemisk Tekniska Företag) där Svenskt Växtskydd ingår, som nyligen stämde Coop för en reklamfilm om ”ekoeffekten”. Och inte helt osökt för Sveff:s stämning tankarna till när mjölklobbyn i branschorganisationen Svensk Mjölk stämde Oatly för misskrediterande marknadsföring.

– Ur ett större perspektiv kan man här ana en stark kemilobby som vi anser nu använder marknadsföringslagen för att skydda sina egna intressen och arbeta emot hållbart nytänkande och många konsumenters intressen, säger Markus Zoffmann.

Färgbygge välkomnar transparens i såväl kommunikation som innehållsdeklaration, det som finns i färgburken finns på färgburken. Vi hoppas naturligtvis att det här är första steget till att hela färgindustrin öppnar upp för fullständig transparens när det gäller ingredienser i färger.

Är du som vi trött på att stora aktörer utan rent mjöl men med tunga, ekonomiska intressen i påsen försöker tysta små aktörer med stort hållbarhetsfokus? Då hoppas vi att du vill hjälpa oss att sprida vår historia och ta ställning för den värld målad i sköna ekofärger du vill ha!

Vår Why Story kan du läsa här

Vår webbsida hittar du på fargbygge.se

För mer information kontakta VD Markus Zoffmann, markus@fargbygge.com, 070-344 58 42.